Priser og vilkår

Priser

Rabatmuligheder

Tilskud

Jeg har ikke ydernummer, og du kan derfor desværre ikke bruge en henvisning fra din læge hos mig.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, refunderer Sygeforsikringen Danmark 300 kr. pr. samtale ved én af disse 11 henvisningsårsager. Jeg sørger for at indberette samtalerne for dig efter hver samtale.

Da jeg er autoriseret psykolog kan du, i langt de fleste tilfælde, bruge din sundhedsforsikring hos mig. Du kan læse mere om sundhedsforsikringer her.

Afbudsregler

Afbud meldes senest dagen før kl. 12, ellers kan der opkræves fuldt honorar.

Betaling

Betaling foregår ved bankoverførsel eller Mobile Pay 95597 senest 5 dage efter vores samtale

Fortrolighed og persondata

Med EU’s nye persondatalov ”General Data Protection Regulation” (GDPR) bliver der stillet nye krav til, hvordan virksomheder mv. beskytter dine persondata. Her er en række oplysninger om, hvordan jeg behandler dine persondata:

Jeg er forpligtet til at skrive journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om f.eks. dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.

Jeg kan modtage oplysninger om dig fra f.eks. din læge, jobcenter og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de sender oplysningerne til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade.

Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.

Jeg kan give oplysninger videre til din læge, forsikringsselskab og andre – men kun hvis du har givet mig dit samtykke til det.

Jeg sender nødvendige regningsinformationer til betalere, hvis nogen (f.eks. forsikringsselskab) helt eller delvist betaler dine samtaler.

Jeg sender oplysninger til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har tavshedspligt.

Din journal bliver opbevaret i et aflåst arkivskab. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år efter vores sidste samtale.

Din journal bliver tilintetgjort 5 år efter vores sidste samtale.

Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig gerne hvis du ønsker en kopi. Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig – så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.