Supervision

Jeg brænder for supervisionsområdet, da jeg er overbevist om, at supervision er et af de vigtigste redskaber til at udvikle og vedligeholde fagligheden hos såvel psykologer som andre faggrupper, der arbejder med socialt arbejde.

Mit virke som supervisor hviler på et solidt fundament af viden om supervisionsområdet. I 2017 opnåede jeg en ph.d.-grad i supervision ved Aalborg Universitet, hvor jeg i min ph.d.-afhandling har fordybet mig i at undersøge svækkelser og reparation af supervisionsalliancen.Jeg har bred erfaring med at undervise i supervision fra bl.a. psykologistudiet på Aalborg Universitet, Dansk Psykolog Forenings supervisoruddannelse, og diverse andre supervisionskurser i privat og kommunalt regi. Jeg har tidligere bl.a. været ansat som fast supervisor på Universitetsklinikken i Aalborg, hvor jeg superviserede psykologistuderende, der afholdt psykoterapeutiske samtaleforløb.

Som supervisor er det vigtigt for mig, at have en god relation til supervisanden, så du føler dig tryg ved at dele dine faglige udfordringer med mig. Jeg superviserer ud fra almen supervisionsteori og en psykodynamisk referenceramme.

Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe, enten her i min klinik, eller ude på jeres arbejdsplads.

Ekstern supervision til psykologer på vej mod autorisation

Jeg tilbyder supervision individuelt eller i gruppe for psykologer på vej mod autorisation.

Hvis du arbejder med fx psykoterapeutiske samtaleforløb eller supervision af andre faggrupper vil jeg gennem supervision kunne støtte dig i disse opgaver og din faglige udvikling.

Med udgangspunkt i de konkrete sager du sidder med, arbejder vi i supervisionen med at vurdere og forstå bl.a. klientens psykopatologi og psykodynamik. Der skabes et rum til refleksion over terapeutiske interventioner på forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet. Hertil inddrages bl.a. en forståelse af den terapeutiske alliance, forsvarsmekanismer, overføring og modoverføring.

Pris

Én times individuel supervision koster 1200 kr., men jeg tilbyder 2 former for rabat:

  1. Hvis du køber de 40 timers ekstern supervision hos mig på én gang, så får du en samlet rabat på 10.000 kr.
  2. Hvis I er to supervisander, er der også penge at spare, da I kan deles om prisen og stadig kan medregne det fulde timetal i jeres autorisationsregnskab.

Supervision af andre faggrupper

Som præst, sosu-assistent, sygeplejerske, plejer, lærer eller studievejleder er I dem, der møder borgerne i deres dagligdag. Det er derfor også jer, der ind imellem kommer til at stå med svære samtaler med borgere og pårørende og efterfølgende bekymringer.

Her tilbyder supervisionen et rum til, at en gruppe af fagpersoner kan få hjælp til at rumme og forstå samt tænke nogle nye tanker om de udfordringer I møder i jeres arbejde. Supervisionen kan være en række af møder med en fast gruppe af medarbejdere, hvor vi drøfter de problemstillinger, I oplever i dagligdagen.